Personeelsadvies

Home/Personeelsadvies
Personeelsadvies 2017-05-19T09:40:14+00:00
De verschillende onderdelen van HRM

De verschillende onderdelen van HRM

Wat is HRM?

HRM is de afkorting voor de Engelstalige term Human Resource Management en te vergelijken met Nederlandse termen als personeelsbeleid, personeelsmanagement en P&O. De naam zegt het al, namelijk: menselijk kapitaal managen. In het vakgebied van Human Resource Management worden mensen beschouwd als instrumenten. Instrumenten die ingezet worden door een bedrijf om de strategische doelstellingen te behalen. De HR afdeling van een bedrijf moet er ten alle tijden voor zorgen dat het bedrijf/de manager er alles aan doet om te investeren in haar werknemers. Door waarde te creëren bij je werknemers is de mogelijkheid op meer winst te maken dan ook hoger. Dit is afgeleid van het belangrijke Engelse HRM gezegde: ‘Creating value through people’.

Sinds dat werknemers voor bedrijven vaak de grootste kostenpost zijn, is het van belang voor de werkgever om er alles aan te doen om deze werknemers te begeleiden, te ondersteunen en om in ze te investeren.

Waarom HRM?

Vaak wordt de waarde van HRM onderschat. Bedrijven denken af en toe ‘als mijn personeel niet komt klagen, dan zal het vast goed gaan?’. Zo simpel ligt dit niet, aangezien werknemers soms honderd redenen hebben om niet te gaan klagen bij een baas. Speelt deze situatie binnen een bedrijf, dan gaat dit bijvoorbeeld ten koste van onder andere de productiviteit, betrokkenheid (commitment) en tevredenheid van de werknemers ( job satisfaction). Het belang van een goed personeelsbeleid blijkt ook nog eens uit het feit dat uit onderzoek is gebleken dat bedrijven met een goed georganiseerd HR beleid sneller uit de crisis kwamen dan bedrijven die een slecht of geen georganiseerd HR beleid hadden.

Wat is Strategisch (Strategic) HRM?

Een Strategisch HR beleid houdt in dat het HR beleid gekoppeld is aan en past binnen de kaders die de organisatie heeft uitgezet in zijn strategische doelstellingen. Met andere woorden: Het menselijk potentieel (de werknemers) zodanig benutten dat het past binnen de strategische doelstellingen van de organisatie (o.a. missie,visie en doel). Wanneer dit niet aan elkaar gekoppeld is gaan werknemers een andere kant uit bewegen dan naar waar de organisatie heen wilt.

Gratis personeelsadvies
  • interne vs externe werving

Intern vs. Extern werven

augustus 22nd, 2015|0 Comments

Het werven en selecteren van werknemers is een van de belangrijkste onderdelen van een onderneming waarvan het belang nog al te vaak wordt onderschat. Een zogenaamde ‘misfit’ (werknemer die uiteindelijk niet bij het bedrijf blijkt [...]

Waarom zijn functieomschrijvingen belangrijk voor managers?

juli 21st, 2015|0 Comments

5 redenen waarom functieomschrijvingen belangrijk zijn voor managers: Managers hebben gedetailleerde informatie nodig over alle functies binnen een groep medewerkers om het hele werkproces te kunnen begrijpen. Managers moeten de vereisten voor een functie weten [...]

De betekenis en het nut van een functieanalyse, functieomschrijving, functiespecificatie en functieprofiel.

juli 16th, 2015|0 Comments

Er bestaat veel onduidelijkheid wat begrippen als functieanalyses, functieomschrijvingen, functiespecificaties en functieprofielen nu precies inhouden en wat de relatie is tussen al deze termen. In dit artikel wordt duidelijk wat er met deze begrippen bedoeld [...]