Intern vs. Extern werven

Home/Personeelsmanagement/Intern vs. Extern werven

Intern vs. Extern werven

Het werven en selecteren van werknemers is een van de belangrijkste onderdelen van een onderneming waarvan het belang nog al te vaak wordt onderschat. Een zogenaamde ‘misfit’ (werknemer die uiteindelijk niet bij het bedrijf blijkt te passen) gaat gepaard met hoge kosten op het gebied van werven, selecteren en trainen. Het is dus van groot belang dat een onderneming er voor zorgt dat de juiste persoon bij de juiste vacature geplaatst wordt en daarmee een positieve bijdrage levert aan de omzet die de onderneming maakt. Een onderneming kan op diverse manieren kandidaten werven en selecteren voor een openstaande vacature. De eerste keus die  hierbij door de organisatie gemaakt moet worden is of men intern of extern kijkt en zoekt naar kandidaten voor een in te vullen vacature. Voor beide manieren valt wat te zeggen en ik ga in dit artikel duidelijkheid te scheppen over de voor en nadelen van intern en extern werven.

Intern werven (recruitment) is een wervingsstrategie dat wordt gekenmerkt door het promoten van werknemers binnen een bedrijf om vrije functies in te vullen. Veel bedrijven gebruiken hiervoor services zoals: het Intranet netwerk, bedrijfsmail, opgehangen vacatures in de bedrijfskantine of door middel van het uitdelen van flyers. Intern recruitment kan zowel gebruikt worden voor het samenstellen van tijdelijke projectgroepen als voor het in vullen van vaste functies.

Extern werven (recruitment) is een wervingsstrategie waarbij het bedrijf systematisch naar kandidaten zoekt buiten het eigen personeelsbestand. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan: krantadvertenties, uitzendbureaus, beurzen, aanbevelingen van personen door huidige werknemers, headhunters of door het gebruik van social media.

Om te bepalen of je als werver extern of intern wilt werven is het noodzakelijk om de functieomschrijving (lees hier meer over functieomschrijvingen) af te wegen tegen de voor en nadelen van beide wervingsstrategieën.

Voordelen van Intern werven:

 • Intern mensen werven is een aanzienlijk goedkoper dan extern zoeken naar kandidaten
 • Mensen die al werkzaam zijn in het bedrijf zijn bekend met de manier van werken binnen de organisatie (cultuur etc.) en weet van te voren al meer over de inhoudelijke zaken die bij de functie horen. Daarmee wordt de kans op het potentieel falen vanwege onjuiste veronderstellingen geminimaliseerd
 • Een zeer belangrijk motief voor het intern promoten van werknemers is dat werknemers zo het idee hebben dat er wel degelijk doorgroeikansen bestaan en raken daardoor meer gemotiveerd. Meer gemotiveerde werknemers komen de omzet van het bedrijf en de sfeer van het werken ten goede.
 • Vanuit het perspectief van de werkgever/werver is het voordelig omdat men al grotendeels weet wat de capaciteiten zijn van de interne mensen en daarmee of ze al dan wel of niet geschikt zijn voor de te vervullen functie.

 

Nadelen van Intern werven:

 • Het aantal potentiële werknemers is kleiner dan wanneer men extern werft. Met andere woorden, extern werven leidt tot een grotere pool van potentiële kandidaten
 • Werknemers van buitenaf brengen over het algemeen nieuwe ideeën en een nieuwe blik op de gang van zaken mee. Systematisch intern werven kan leiden tot een soort van tunnelvisie binnen een organisatie waarin de mensen vrijwel allemaal in dezelfde richting denken
 • Het niet intern promoten van werknemers kan leiden tot ontevredenheid en een gevoel bij werknemers dat zij niet volledig gewaardeerd worden. Dit kan dan weer leiden tot een hoge turnover-rate en dat schaadt dan weer het imago van het bedrijf.
 • Het in vullen van een functie met een intern promotie houdt ook weer in dat er een andere functie vrijkomt die weer vervult moet worden.

 

Voordelen van extern werven:

 • zoals aangegeven in de nadelen van intern werven, brengen externen nieuwe ideeën en een nieuwe blik op de gang van zaken met zich mee. Dit kan leiden tot een verhoogd level van creativiteit en dit stimuleert bijvoorbeeld innovatie. Nieuwe ideeën brengen nieuwe discussies op gang en als een organisatie hier goed mee om springt, leidt dit tot een hogere prestaties.
 • Bij het extern werven ontstaat er een grotere pool met kandidaten waaruit uiteindelijk de beste geselecteerd kan worden.
 • Onder de potentiële kandidaten bevinden zich normalerwijs veel verschillende mensen met nog meer verschillende achtergronden, ervaringen en carrières. Door al deze verschillende dingen is de kans op het vinden van een zeer geschikte kandidaat erg hoog.

Nadelen van extern werven:

 • Het wervingsproces duurt langer dan het intern wervingsproces
 • Vanwege de langere duur van het proces en de eventuele kosten om bijvoorbeeld te adverteren zijn de kosten bij het extern werven hoger
 • Het is een complexer proces waarin het vaak lastig is om een goede selectiemethode te selecteren waarbij de best mogelijke kandidaat daadwerkelijk gekozen wordt.

 

Dit alles opgesomd te hebben is het goed om nog eens te herhalen dat er geen ‘best practise’ is (zoals HR mensen zeggen). Elke situatie waarin een keuze gemaakt moet worden tussen intern en extern werven is altijd afhankelijk van de context van de functie. Wanneer duidelijk is wat voor type werknemer nodig is en wat de eventuele kosten mogen zijn voor het werven van deze persoon kan men de voor- en nadelen van beide wervingsstrategieën tegen elkaar afwegen en vervolgens een keuze aken tussen beide.

 

Leuke feiten en trends

Het extern werven kan zoals ik eerder uitgelegd heb een voordeel op leveren voor je eigen organisatie maar het kan tegelijkertijd ook een concurrent zwakker maken. Deze strategie komt met name voor in tijden van economische tegenslag. Ook met de laatste economische crisis hebben bedrijven gepoogd om kwalitatief goede werknemers weg te halen bij een concurrerend bedrijf dat op dat moment gepaard ging onder de economische druk.

 

Er is in de Verenigde staten een analyse gedaan over de werknemersdata van een investment bank met 5300 werknemers over een periode van 6 jaar (bron: wsj) waaruit een aantal leuke feitjes naar voren kwamen:

 • Extern geworven mensen krijgen gemiddeld meer betaald dan werknemers die intern gepromoot zijn
 • 61% is de kans waarop extern geworven mensen ontslagen worden
 • Maar liefst 21% groter is de kans waarop de extern geworven mensen zelf ontslag nemen in vergelijking met intern gepromote met een vergelijkbare functie
 • Externen hebben over het algemeen een hoger niveau van onderwijs en meer ervaringen maar dit leidt niet altijd tot betere prestaties. Vaak omdat men moeite heeft met het aanpassen aan de bedrijfscultuur
 • In deze analyse wordt ook gezegd dat vaak onderschat wordt dat extern geworven mensen meer tijd nodig hebben om tot goede prestaties te komen in tegenstelling tot intern geworven mensen.

 

By | 2017-05-19T09:40:15+00:00 augustus 22nd, 2015|Personeelsmanagement|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment